Novinky
21.10.2018: Komunálne voľby 2018
Kandidáti na starostu obce: Kasala Daniel Petrek Jozef Kandidáti na poslancov: Kardoš Henrich Kasalová Eva Kitzová Viera Krčová Adriana Melíšek Jozef Petrek Jozef Zajac Karol Voľby budú 10.11.2018 v sobotu.

18.04.2012: Stavby, ploty
Všetky stavebné ?innosti na území katastra obce je možné prevádza? len so stavebným povolením alebo po ohlásení drobnej stavby na OU. Pokia? budú tieto stavby bez povolenia, OU bude postupova? pod?a platnej legislatívy a VZN vydaných v obci. Obec má stavebný úrad v Krásnej Vsi, no všetko vybavuje OU v Dubni?ke. Postup nájdete na : http://www.krasnaves.sk/_spring/index.php?p=spolocnyobecnyurad
Úradné hodiny
Pondelok :Neúraduje
Utorok :8°° -15°°
Streda :Neúraduje
Štvrtok :8°°-12°°
Piatok :Podľa požiadaviek
Sobota:Podľa požiadaviek
Kontakt

e-mail obec:

obec.dubnicka@slovanet.sk

e-mail starosta:

starosta.dubnicka@slovanet.sk tel. 038/7682286 , 0905 501399-starosta
Obec Dubni?ka
Obec Dubni?ka
zobrazenie: 362130
hodnotenie: 3.00
Prihlásenie
Zbierka zákonov SR
Charakteristika obce

Obec Dubnička leží v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hornej časti potoka Dubnička. Nadmorská výška v strede obce 239 m n. m., v chotári 235-438 m n. m. Treťohorné usadeniny pokryté sprašovými hlinami vytvárajú silne členitý pahorkatinný povrch chotára s častým výskytom výmoľov. Z pôvodných dubovo-hrabových lesov zostali len zvyšky nízkych dúbrav.
Obec sa spomína od roku 1389 ako Dubnycha, doložená je z roku 1481 ako Dubnyczka, ma?arsky Dubnicska, Bántölgyes. Obec patrila hradnému panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 14 domov, v roku 1720 mala 4 daňovníkov, v roku 1784 mala 26 domov, 37 rodín a 189 obyvateľov, v roku 1828 mala 24 domov a 197 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Za I. ?SR obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce.
| Autor: administrator | Zverejnilo sa 09. 03. 2011 | 7177 videli |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |
Trend Com 2011