Novinky
12.12.2017: Silvester 2017
Žiadame občanov obce aby si nahlásili záujem o účasť na Silvestrovskej oslave . Je potrebné preveriť či bude dosť účastníkov na túto akciu. Hlásiť sa je možné na mail starosta.dubnicka@slovanet.sk, alebo na úrade.

13.12.2015: OZ s posedením pre dôchodcov.
Pozvánka Obecné zastupiteľstvo v Dubničke Vás pozýva na predvianočné posedenie s dôchodcami , ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2017 o 15°°hod. v sále kultúrneho domu. Budú sa rozdávať malé darčeky a bude aj hudobné prekvapenie. Pozývame všetkých občanov dôchodcov . Jozef Petrek , starosta obce

18.04.2012: Stavby, ploty
Všetky stavebné ?innosti na území katastra obce je možné prevádza? len so stavebným povolením alebo po ohlásení drobnej stavby na OU. Pokia? budú tieto stavby bez povolenia, OU bude postupova? pod?a platnej legislatívy a VZN vydaných v obci. Obec má stavebný úrad v Krásnej Vsi, no všetko vybavuje OU v Dubni?ke. Postup nájdete na : http://www.krasnaves.sk/_spring/index.php?p=spolocnyobecnyurad
Úradné hodiny
Pondelok :Neúraduje
Utorok :8°° -15°°
Streda :Neúraduje
Štvrtok :8°°-12°°
Piatok :Podľa požiadaviek
Sobota:Podľa požiadaviek
Kontakt

e-mail obec:

obec.dubnicka@slovanet.sk

e-mail starosta:

starosta.dubnicka@slovanet.sk tel. 038/7682286
Obec Dubni?ka
Obec Dubni?ka
zobrazenie: 362130
hodnotenie: 3.00
Prihlásenie
Zbierka zákonov SR
Charakteristika obce

Obec Dubnička leží v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hornej časti potoka Dubnička. Nadmorská výška v strede obce 239 m n. m., v chotári 235-438 m n. m. Treťohorné usadeniny pokryté sprašovými hlinami vytvárajú silne členitý pahorkatinný povrch chotára s častým výskytom výmoľov. Z pôvodných dubovo-hrabových lesov zostali len zvyšky nízkych dúbrav.
Obec sa spomína od roku 1389 ako Dubnycha, doložená je z roku 1481 ako Dubnyczka, ma?arsky Dubnicska, Bántölgyes. Obec patrila hradnému panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 14 domov, v roku 1720 mala 4 daňovníkov, v roku 1784 mala 26 domov, 37 rodín a 189 obyvateľov, v roku 1828 mala 24 domov a 197 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Za I. ?SR obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce.
| Autor: administrator | Zverejnilo sa 09. 03. 2011 | 6354 videli |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |
Trend Com 2011