Charakteristika obce

Autor: administrator <jozef.petrek(at)slovanet.sk>, Téma: Informace, Vydané dňa: 09. 03. 2011
Obec Dubnička leží v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hornej časti potoka Dubnička. Nadmorská výška v strede obce 239 m n. m., v chotári 235-438 m n. m. Treťohorné usadeniny pokryté sprašovými hlinami vytvárajú silne členitý pahorkatinný povrch chotára s častým výskytom výmoľov. Z pôvodných dubovo-hrabových lesov zostali len zvyšky nízkych dúbrav.
Obec sa spomína od roku 1389 ako Dubnycha, doložená je z roku 1481 ako Dubnyczka, ma?arsky Dubnicska, Bántölgyes. Obec patrila hradnému panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 14 domov, v roku 1720 mala 4 daňovníkov, v roku 1784 mala 26 domov, 37 rodín a 189 obyvateľov, v roku 1828 mala 24 domov a 197 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Za I. ?SR obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce.