Novinky
21.10.2018: Komunálne voľby 2018
Kandidáti na starostu obce: Kasala Daniel Petrek Jozef Kandidáti na poslancov: Kardoš Henrich Kasalová Eva Kitzová Viera Krčová Adriana Melíšek Jozef Petrek Jozef Zajac Karol Voľby budú 10.11.2018 v sobotu.

18.04.2012: Stavby, ploty
Všetky stavebné ?innosti na území katastra obce je možné prevádza? len so stavebným povolením alebo po ohlásení drobnej stavby na OU. Pokia? budú tieto stavby bez povolenia, OU bude postupova? pod?a platnej legislatívy a VZN vydaných v obci. Obec má stavebný úrad v Krásnej Vsi, no všetko vybavuje OU v Dubni?ke. Postup nájdete na : http://www.krasnaves.sk/_spring/index.php?p=spolocnyobecnyurad
Úradné hodiny
Pondelok :Neúraduje
Utorok :8°° -15°°
Streda :Neúraduje
Štvrtok :8°°-12°°
Piatok :Podľa požiadaviek
Sobota:Podľa požiadaviek
Kontakt

e-mail obec:

obec.dubnicka@slovanet.sk

e-mail starosta:

starosta.dubnicka@slovanet.sk tel. 038/7682286 , 0905 501399-starosta
Obec Dubni?ka
Obec Dubni?ka
zobrazenie: 362130
hodnotenie: 3.00
Prihlásenie
Zbierka zákonov SR

Download sekcia

Faktúry Objednávky Tla?ivá
VZN Zápisnice a uznesenia Zmluvy

  Dodávateľ Číslo Dátum Suma Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dotacia DHZ 2019
kB 15.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dotacia DHZ 2019
kB 15.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dotacia DHZ
kB 15.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva DHZ
kB 15.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Dodatok k zmulve o nájme za obchodné priestory
kB 22.02.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o nájme za obchodné priestory
kB 22.02.2015

Trend Com 2011